(3)Ένα υπέροχο δειγματολόγιο / The Splendid Sampler

Square No 5: “Simple Simon” by Celine Perkins. An easygoing piecing square.

Τετράγωνο Νο 5: “Η απλή Σιμόν” της Σελίν Πέρκινς. Ένα εύκολο κομμάτι με απλή συναρμολόγηση

20160530_103526

Square No 6: “Focal Point” by Natalia Bonner. 36 pieces and half squares triangle technique (HST).

Τετράγωνο Νο 6: “Το επίκεντρο” από τη Νατάλια Μπόννερ. 36 κομματάκια κι εδώ και η τεχνική των τριγώνων από μισό τετράγωνο (ΤΜΤ)

20160530_103502

You may see the previous blocks here !

Κι εδώ μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα τετράγωνα!

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s