(2)Ένα υπέροχο δειγματολόγιο / The Splendid Sampler (2)

Square No 4: “Lots of Love”. “Lots of patience” should be its name. Hearts, many hearts by Melissa Cory. Total number of pieces:35

Τετράγωνο Νο 3: “Πολλή αγάπη”. “Μεγάλη υπομονή” θα έπρεπε να το λένε. Καρδιές, πολλές καρδιές από την  Melissa Cory. Αριθμός κομματιών: 35

20160530_103539

 

Square No 4: “Happy, happy, happy” by Jen Kingwell. Easy applique by hand or by machine and a little bit of embroidery. I made it with the aid of my machine because its applique is magnificent.

Τετράγωνο Νο 4: “Ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη“από την Jen Kingwell. Εύκολο απλικέ και λίγο κεντηματάκι που άλλες το έκαναν με το χέρι και άλλες στη μηχανή. Εγώ στη μηχανή μου που κάνει και πολύ όμορφο φεστόνι

20160530_103411

You may see the previous here !

Κι εδώ μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα!

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s