Lone Star Blog Hop and Giveaway!

I am copying from Island Batik Ambassadors Blog.

Αντιγράφω από το μπλογκ των Island Batik.

The final challenge of this year’s Island Batik Ambassador season is here! This month, the Ambassadors will be using fabrics from our newest collections to create striking quilts for the Lone Star Blog Hop. One of the oldest and most popular patterns, Lone Star offers endless design and color possibilities and we can’t wait to see what they make!

Τελευταία πρόκληση για το 2022 στο πρόγραμμα των Island Batik Ambassadors! Αυτόν τον μήνα οι Πρεσβευτές μας θα χρησιμοποιήσουν υφάσματα από τις νεότερες συλλογές για να δημιουργήσουν καταπληκτικά παπλώματα για αυτές τις μπλογκο-επισκέψεις που θέμα έχουν το “Μοναχικό Αστέρι”. Ενα από τα πιο παλιά και πιο δημοφιλή σχέδια, το Μοναχικό αστέρι (Lone Star) προσφέρει ατελείωτες δυνατότητες για όμορφα σχέδια και χρωματικούς συνδυασμούς. Ανυπομονούμε να δούμε τι θα φτιάξετε!

The first two finished quilts will be revealed next Monday, so if you want to try your hand on a unique yet traditional quilt, make sure to visit the Ambassador’s blogs for any tips and tricks to make your quilting process as smooth as possible along with gorgeous detail shots, and… bonus giveaways! 

Τα δύο πρώτα παπλώματα θα αποκαλυφθούν τη Δευτέρα (5/12/2022), έτσι ώστε αν θέλετε να δοκιμάσετε κι εσείς ένα μοναδικό αλλά και παραδοσιακό πάπλωμα, βεβαιωθείτε ότι επισκέπτεστε τα μπλογκ των Πρεσβευτών για συμβουλές και μυστικά ώστε να κάνετε τη διαδικασία όσο εύκολη γίνεται αλλά και να λάβετε μέρος στις προσφορές!

Our Ambassadors will be making their quilts with batiks from the latest Island Batik collections that will start shipping to your favorite fabric shops in January. They will also be using products from our sponsors – AccuQuilt, Aurifil, Hobbs Batting, Schmetz NeedlesDeb Tucker’s Studio 180 Design and Prairie Spirit Alpacas.

Οι Πρεσβευτές μας θα φτιάξουν τα παπλώματά τους με υφάσματα από τις πρόσφατες συλλογές των Island Batik που θα βρεθούν στα μαγαζιά τον Ιανουάριο. Θα χρησιμοποιήσουν επίσης προϊόντα από τους συνεργάτες μας  AccuQuilt, Aurifil, Hobbs Batting, Schmetz NeedlesDeb Tucker’s Studio 180 Design and Prairie Spirit Alpacas.

Every Friday we will be posting round-ups of the projects featured during that week and giveaway bundles of the new Island Batik collections, highlighted during the hop. Be sure to visit all the Ambassadors’ blogs to discover their inspiring creations, read the stories behind each project and participate in their bonus giveaways!

Κάθε Παρασκευή θα ανατούμε ανακεφαλαίωση της εβδομάδας που πέρασε μαζί με προσφορές υφασμάτων από τις συλλογές που παρουσιάστηκαν. Βεβαιωθείτε ότι θα επισκεφθείτε τα μπλογκ όλων των Πρεσβευτών για να ανακαλύψετε τις εμπνευσμένες δημιουργίες τους, να διαβάσετε την ιστορία πίσω από το κάθε έργο και να συμμετέχετε στις κληρώσεις του!

The full list of Ambassadors’ names, collections they will be using in their projects, and their post dates are as follows:

Η πλήρης λίστα με τα όνοματα των Πρεσβευτών, τις συλλογές που θα χρησιμοποιήσουν αλλά και τις ημερομηνίες που θα αναρτήσουν είναι η εξής:

WEEK 1 – 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

December 5 – 5 Δεκεμβρίου

Maryellen McAuliffe, Mary Mack Made Mine

Gail Sheppard, Quilting Gail

December 6 – 6 Δεκεμβρίου

Megan Best, Bestquilter

Brenda Alburl, Songbird Designs

December 7 – 7 Δεκεμβρίου

Preeti Harris, Sew Preeti Quilts

Emily Leachman, The Darling Dogwood

December 8 – 8 Δεκεμβρίου

Jennifer Thomas, Curlicue Creations

December 9 – 9 Δεκεμβρίου

Blog Hop Round-Up Week 1 and Giveaway – Ανακεφαλαίωση 1ης εβδομάδας και προσφορές

WEEK 2 – 2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

December 12 – 12 Δεκεμβρίου

Reed Johnson, Blue Bear Quilts

Suzy Webster, Websterquilt

December 13 – 13 Δεκεμβρίου

Gail Renna, Quilt Haven Threads

Jennifer Fulton, Inquiring Quilter

December 14 – 14 Δεκεμβρίου

Denise Looney, For the Love of Geese

Claudia Porter, Create with Claudia

December 15 – 15 Δεκεμβρίου

Leah Malasky, Quilted Delights

Andi Stanfield, True Blue Quilts

December 16 – 16 Δεκεμβρίου

Blog Hop Round-Up Week 2 and Giveaway

WEEK 3 – 3η εβδομάδα

December 19 – 19 Δεκεμβρίου

Mania Hatziioannidi, Mania for Quilts

Michelle Roberts, Creative Blonde Gifts

December 20 – 20 Δεκεμβρίου

Pamela Boatright, Pamela Quilts

Connie Kauffman, Kauffman Designs

Sandra Starley, Textile Time Travels

December 21 – 21 Δεκεμβρίου

Jane Hauprich, Stitch by Stitch Custom Quilting

Lisa Pickering, Lisa’s Quilting Passion

December 22 – 22 Δεκεμβρίου

Brianna Roberts, Sew Cute and Quirky

Anorina Morris, Samelia’s Mum

Elizabeth DeCroos, Epida Studio

December 23 – 23 Δεκεμβρίου

End of Blog Hop + Final Round Up – Τέλος των μπλογκο-επισκέψεων και τελική ανακεφαλαίωση.

We will begin sharing the quilts next week, but the giveaway starts today! To celebrate the Lone Star Blog Hop, we are giving away a Fat Quarter bundle of the complete Island Batik Bamboo Blooms or Chickadee, collections by Kathy Engle.

Οι προσφορές αρχίζουν ήδη από σήμερ. Για να γιορτάσουμε την έναρξη των μπλογκοεπισκέψεων, θα σας δώσουμε ένα πακέτο με τέταρτα του μέτρου από τις πλήρεις συλλογές των Island Batik Bamboo Blooms ή Chickadee, συλλογές της Kathy Engle.

To enter for your chance to win one of the two prizes above, follow the simple Rafflecopter prompts below:

Για να έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε, επισκεφθείτε το μπλογκ των Island Batik και κάντε ό,τι σας ζητάει το Rafflecopter σγτο τέλος της σελίδας

This giveaway ends on December, 9 at 11:59 pm PST. Two random winners will be notified by email on December, 10 and announced on our Facebook page on December, 13. Please check your spam folders! If the winners do not respond within the first two days after being notified, two new random winners will be chosen and notified.

Η προσφορά τελειώνει στις 10 Δεκεμβρίου, 10 πμ. Δυο τυχαίοι νικητές θα ειδοποιηθούν με μέιλ στι 11 Δεκεμβρίου και θα ανακοινωθούν στη σελίδα του Facebook των Island Batik στις 14 Δεκεμβρίου. Παρακαλούμε πολύ να ελέγχετε τους φακέλους με τα Ανεπιθύμητα! Εάν οι νικητές δεν ανταποκριθούν μέσα στις 2 πρώτες μέρες μετά τη μέρα που θα ειδοποιηθούν, δυο νέοι νικητές θα επιλεγούν και θα ειδοποιηθούν.

Be sure to follow us on Facebook and Instagram to see the 25 striking Lone Star quilts that we will start sharing next week!

Βεβαιωθείτε ότι μας ακολουθείτε στο Facebook και Instagram για να δείτε και τα 25 εξαιρετικά παπλώματα που θα παρουσιαστούν στις επισκέψεις αυτές.!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s