Storm at Sea Blog Hop and Giveaway! / Μπλογκοεπίσκεψη με θέμα “Τρικυμία στη θάλασσα” και προσφορά

I am copying and translating from Island Batik blog. (written by Natasha Kiev).

Αντιγράφω και μεταφράζω από το μπλογκ των αγαπημένων μου Island Batik (ανάρτηση από τη Νατάσα Κίεβ)

Welcome to Island Batik Ambassador Storm at Sea Blog Hop!

Καλώς ήρθατε στην μπλογκο-επίσκεψη με θέμα “τρικυμία στη θάλασσα” των Island Batik!

A quilt made with the Storm at Sea block vividly depicts the rolling waves of a stormy sea. It is a slightly complex pattern that results in a wavy, secondary pattern in a quilt, even though there is no curved piecing. “Storm at sea” is a biblical block, one of several used first by quilters in America.

Ενα κουίλτ φτιαγμένο με τετράγωνα “Τρικυμία στη θάλασσα” απεικονίζει πολύ παραστατικά τα κύματα της τρικυμισμένης θάλασσας. Είναι ένα ελαφρώς σύνθετο στοιχείο που μας δίνει ένα δευτερεύον κυματιστό αποτέλεσμα, ακόμα κι αν δεν υπάρχει ούτε μια καμπύλη. “Τρικυμία στη θάλασσα” είναι ένα βιβλικό στοιχείο (έχει πάρει το όνομά του από την Κενή Διαθήκη) , από τα πρώτα που χρησιμοποίησαν οι άποικοι στην Αμερική.

For this month’s Blog Hop we challenged the Ambassadors to play around with this old scriptual-based pattern and try different ways of changing the color palette to emphasize different elements within the design and create stunning stars or wavy lines. There are a number of ways of putting the blocks together, whether in rows of squares and rectangles that are then joined, or perhaps in block sections followed by a final thin row at the side and bottom. We’re excited to see what they come up with!

Για την μπλογκο-επίσκεψη αυτού του μήνα, προκαλέσαμε τις Πρέσβειρές μας να παίξουν με αυτό το βιβλικό σχέδιο και να προσπαθήσουν να βρουν διαφορετικούς τρόπους απόδοσής του αλλάζοντας τη χρωματική τους παλέτα και δίνοντας έμφαση σε διαφορετικά επιμέρους στοιχεία με στόχο να δημιουργήσουν εντυπωσιακά αστέρια ή καμπύλες γραμμές. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να γίνουν τα επιμέρους στοιχεία, είτε σε σειρές τετραγώνων και ορθογωνίων που ενώνονται μεταξύ τους είτε σε ενώνοντας τετράγωνα και στη συνέχεια λεπτές λωρίδες στο πλάι και στην κάτω τους πλευρά. Ανυπομονούμε τόσο να δούμε τι θα φτιάξουν!!!!

Our Ambassadors will be making their quilts with fabric from the latest Island Batik collections that will start shipping to your favorite quilt shops very soon! They will also be using products from our sponsors – Aurifil, Hobbs Batting and Schmetz Needles. We hope that you will follow along to see their amazing creations!

Οι Πρέσβειρές μας θα φτιάξουν τα κουίλτ τους με ύφασμα από τις πιο πρόσφατες συλλογές των Island Batik που θα εμφανιστούν στα καταστήματα πολύ σύντομα. Θα χρησιμοποιήσουν επίσης προϊόντα από τους χορηγούς μας  Aurifil, Hobbs Batting και Schmetz Needles. Ελπίζουμε ότι θα μας ακολουθήσετε σε αυτή την μπλογκοεπίσκεψη για να δείτε τις καταπληκτικές τους δημιουργίες!

Every Friday we will be posting round-ups of the projects featured during that week and give away bundles of the new Island Batik collections, highlighted during the hop. Be sure to visit all the Ambassadors’ blogs to discover their inspiring creations, read the stories behind each project and participate in their bonus giveaways!

Κάθε Παρασκευή θα αναρτούμε ανακεφαλαίωση των έργων που θα παρουσιάζονται την κάθε εβδομάδα και ταυτόχρονα θα κάνουμε και προσφορές από τις συλλογές των Ιsland Batik που θα έχουν παρουσιαστεί την εβδομάδα εκείνη.Βεβαιωθείτε ότι επισκέπτεστε όλα τα μπλογκ των συνεργατών μας για να ανακαλύψετε τις εμπνευσμένες τους δημιουργίες, να διαβάσετε τις ιστορίες πίσω από κάθε έργο και να μετέχετε και στις δικές τους προσφορές.

The fabrics, featured in this Blog Hop, are from the stunning Summer 2021 Collections, that will start appearing in your favorite fabric stores very soon! To find your local Island Batik shop, visit the Store Locator on our website, plug in your zip code, and your local shop will appear on the map! Super easy and helpful!

Τα υφάσματα που θα παρουσιαστούν σε αυτή τη μπλογκο-επίσκεψη είναι από την καταπληκτική συλλογή Καλοκαίρι 2021 και θα φτάσουν στα καταστήματα σύντομα!

Check the Island Batik Blog regularly so you do not miss a thing! The full list of Ambassadors’ names, collections they will be using in their projects, and their post dates are as follows:

Να θυμάστε επίσης να επισκέπτεστε τακτικά το μπλογκ των Island Batik για να μη χάσετε το παραμικρό! Η πλήρης λίστα με τα ονόματα των Πρεσβειρών, οι συλλογές που θα χρησιμοποιήσουν και οι ημερομηνίες που θα κάνουν τις αναρτήσεις τουςλ έχουν ως εξής:

November 1/ 1η Νοεμβρίου

Gail Sheppard, Quilting Gail 

Preeti Harris, Sew Preeti Quilts

November 2/ 2 Νοεμβρίου

Pamela Boatright, Pamela Quilts

Jane Hauprich, Stitch by Stitch Custom Quilting

November 3 / 3 Νοεμβρίου

Denise Looney, For the Love of Geese

Megan Best, Bestquilter

November 4 / 4 Νοεμβρίου

Gail Renna, Quilt Haven Threads

Claudia Porter, Create with Claudia

November 5 / 5 Νοεμβρίου

Blog Hop Round-Up Week 1 and Giveaway / Ανακεφαλαίωση 1ης εβδομάδας και προσφορά

November 8 / 8 Νοεμβρίου

Mania Hatzioannidi, Mania for Quilts

Jennifer Fulton, Inquiring Quilter

November 9 / 9 Νοεμβρίου

Joanne Hart, Unicorn Harts

Connie Kauffman, Kauffman Designs

Jennifer Eubank, Archipelago Quilting

November 10 / 10 Νοεμβρίου

Jennifer Thomas, Curlicue Creations

Janet Yamamoto, Whispers of Yore

November 11 / 11 Νοεμβρίου

Emily Leachman, The Darling Dogwood

Maryellen McAuliffe, Mary Mack Made Mine

November 12 / 12 Νοεμβρίου

Blog Hop Round-Up Week 2 and Giveaway / Ανακεφαλαίωση 2ης εβδομάδας και προσφορά

November 15 / 15 Νοεμβρίου

Elizabeth DeCroos, Epida Studio

Andi Stanfield, True Blue Quilts

November 16 / 16 Νοεμβρίου

Brianna Roberts, Sew Cute and Quirky

Michelle Roberts, Creative Blonde

November 17 / 17 Νοεμβρίου

Sally Manke, Sally Manke Fiber Artist

Leah Malasky, Quilted Delights

Suzy Webster, Websterquilt 

November 18 / 18 Νοεμβρίου

End of Blog Hop and Total Round-Up / Ανακεφαλαίωση και τέλος της μπλογκοεπίσκεψης

To celebrate the start of Storm at Sea Blog Hop, we are giving away a 2.5″ Strip Pack and a 10″ Stack of Bellingham Bay – a gorgeous premiere Original Island Batik collection, designed by Deb Tucker’s Studio 180 Design!

Για να γιορτάσουμε την έναρξη της μπλογκο-επίσκεψης με θέμα “Τρικυμία στη θάλασσα” σας χαρίζουμε ένα σετ με λωρίδες των 6 εκ. (2,5″) και άλλο ένα σετ με τετράγωνα των 25,50 εκ. (10″) από τη συλλογή Bellingham Bay – που κάνει και την πρεμιέρα αυτής της μπλογκο-επίσκεψης. Τη συλλογή σχεδίασε η Deb Tucker’s Studio 180 Design!

To enter for your chance to win one of the two prizes above, follow the simple Rafflecopter on the following link

Για να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα από τα δυο παραπάνω δώρα ακολουθήστε απλά το Rafflocopter στον παρακάτω σύνδεσμο:

a Rafflecopter giveaway https://widget-prime.rafflecopter.com/launch.js

This giveaway ends November, 5th at 11:59 pm PST. Two random winners will be notified by email on November, 6th – make sure to check your spam folder! – and announced on our Facebook page on November, 9th. If the winners do not respond within the first two days after being notified, two new random winners will be chosen and notified.

Αυτή η προσφορά τελειώνει στις 6 Nοεμβρίου στις 10 πμ. Δύο τυχαίοι νικητές θα ειδοποιηθούν με μέιλ την επόμενη μέρα. Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε και τα Ανεπιθύμητα στο γραμματοκιβώτιό σας. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 9 Νοεμβρίου. Εάν δεν ανταποκριθούν μέσα σε δυο μέρες από την ημέρα που θα ειδοποιηθούν, θα επιλεγουν και θα ειδοποιηθούν δύο νέοι νικητές.

5 comments

  1. Πολύ αγαπημένο σχέδιο!

    Στάλθηκε από το iPhone μου

    > 30 Οκτ 2021, 8:24 πμ, ο χρήστης «Mania for quilts » έγραψε: > >  >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s