Skitch a day – weeks No 4,5 & 6 / Το ημερολόγιο του Προκόπη – εβδομάδες Νο 4,5 και 6

Let’s start from the point we finished last time. You might remember that at the end of previous week,my mother had chosen a pair of nice boots to wear. What next?

Για να το πιάσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει. Θυμόσαστε ότι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η μαμά μου είχε διαλέξει ένα όμορφο ζευγάρι μπότες και πάμε να δούμε τη συνέχεια.

January, 22 / 22 Ιανουαρίου:

As far as clothing concerns, my mother was thinking of a nice dress.

Όσο για ρούχα, σκεφτόταν να βάλει ένα φόρεμα.

January, 23 / 23 Ιανουαρίου:

But everything seamed to her garbish.

Όμως όλα της φαίνονταν παλιά και για πέταμα για την περίσταση

January, 24 / 24 Ιανουαρίου:

therefore she decides on having sewed a new one.

και αποφάσισε να ράψει ένα καινούργιο

January, 25 / 25 Ιανουαρίου:

Today, I went with my grandfather to a walk with his dog. I like walking with him under the trees.

Σήμερα έβγαλα με τον παππού μου το σκυλί βόλτα. Μου αρέσει να περπατάω μαζί του και με το σκυλί κάτω από τα δέντρα.

January, 26 / 26 Ιανουαρίου:

I also saw many mushrooms on this walk.
Σήμερα μάλιστα είδα και μερικά μανιτάρια.

January, 27 / 27 Ιανουαρίου:

Today it is Sunday. We had a family gathering because my grandmother would go to the hospital the following day. Since we were alltogether, she thought of serving on the formal dinnerware, but then she thought there was not need for it….

Σήμερα Κυριακή. Φάγαμε όλη η οικογένεια μαζί γιατί η γιαγιά μου την άλλη μέρα θα έμπαινε στο νοσοκομείο. Κι επειδή ήμασταν όλοι μαζί σκέφτηκε να βγάλει το καλό σερβίτσιο, αλλά μετά βαρέθηκε. ….

January, 28 / 28 Ιανουαρίου:

The following day she dressed up like a Matrioshka doll because the weather was cold and she did not want to get a cold and have her surgery delayed. In the afternon they let her go home. It was very funny all this forth and back…. Ok, not for everyone….

Τη Δευτέρα ντύθηκε σαν Μπάμπουσκα για να μην κρυώσει και καθυστερήσει κι άλλο το χειρουργείο της και μπήκε στο νοσοκομείο. Το μεσημέρι της έδωσαν άδεια. Πόσο αστεία μας φαινόντουσαν όλα αυτά τα μπες-βγες……Εντάξει, όχι σε όλους…

January, 29 / 29 Ιανουαρίου:

The following day she took her coffee and went to the hospital again. My grandmother prefers delangelo coffee, not only because she likes the taste, but also because the owners are friend of us. This time she was kept at the hospital.

Την άλλη μέρα πήρε τον καφέ της στο χέρι και ξαναμπήκε στο νοσοκομείο. Η γιαγιά μου προτιμάει να πίνει καφέ μάρκας delangelo, γιατί και της αρέσει πολύ και γιατί το έχουν κάποιοι φίλοι μας. Αυτή τη φορά την κράτησαν στο νοσοκομείο.

January, 30 / 30 Ιανουαρίου:

Today her surgery took place. We were all so happy, because as we were told by our mother, it was the easiest and best case possible. To tell you the truth, my mother was also angry because doctor sent them all home, so that my grandmother could rest. But this was the best for us, because she was with us and we stopped worrying. Today was also the celebration day of the orthodox church for three saints who protect Scools, students, teachers. Arguyris, a friend of my grandmother told her that they protected her, because she always says that she is a teacher above everything. I think he is right.

Σήμερα έγινε το χειρουργείο της. Όλοι ήμασταν πολύ χαρούμενοι, γιατί η μαμά μας είπε ότι ήταν όσο καλύτερο και ευκολότερο γινόταν. Η μαμά μου δηλαδή ήταν και λίγο θυμωμένη, γιατί η γιατρός τους έδιωξε όλους από το δωμάτιο για να ησυχάσει η γιαγιά μου. Αλλά αυτό ήταν καλύτερο για μας, γιατί ήταν κοντά μας κι έτσι κι εμείς σταματήσαμε να ανησυχούμε.  Επίσης,  σήμερα  ήταν  των  Τριών  Ιεραρχών και ο φίλος της γιαγιάς  μου  ο  Αργύρης  της  είπε  ότι την  προστάτεψαν οι Τρείς Άγιοι, μια κι εκείνη λέει  ότι είναι πάνω απ’ όλα  δασκάλα.  Μάλλον έχει δίκιο.

January, 31 / 31 Ιανουαρίου:

We were more relieved the following day when she got out of the hospital and came to have dinner with us and we realized that she was perfectly well. We had again dinner, and thought again to serve on the formal dinnerware but grandmother told us that there was no need. This is our family. We celebrate ebrything by eating.

Και ακόμα περισσότερο ησυχάσαμε, όταν την άλλη μέρα η γιαγιά μας βγήκε από το νοσοκομείο και ήρθε το βράδυ και την είδαμε πόσο καλά ήταν. Ξανα-φάγαμε μαζί και ξανα-σκεφτήκαμε να βγάλουμε το καλό σερβίτσιο, αλλά η γιαγιά είπε πάλι ότι δεν χρειάζεται. Έτσι είμαστε εμείς στην οικογένειά μας. Όλα με φαγητό τα γιορτάζουμε.

February, 1 / 1 Φεβρουαρίου:

All those days she was taking care of not getting cold. She was always wearing a very soft leopard neck made by Mary P., a friend of her. In the house and out of it. Some times even when she was going to bed and was very cold.

Εννοείται ότι αυτές τις μέρες πρόσεχε πολύ να μην κρυώσει. Φορούσε συνέχεια έναν λαιμό γούνινο με σχέδιο λέοπαρ πολύ μαλακό που της είχε φτιάξει η φίλη της η Μαίρη Π. Μέσα κι έξω από το σπίτι. Μερικές φορές και όταν έπεφτε στο κρεβάτι και κρύωνε πολύ.

February, 2 / 2 Φεβρουαρίου:

She also had a mirror and was looking if her face color was ok.

Και κοιταζόταν και πού και πού στον καθρέφτη για να δει αν είναι εντάξει το χρώμα της.

February, 3 / 3 Φεβρουαρίου:

Sunday, the big day for my grandfather. It was his award by the volley ball team he used to play when he was young. We were all very happy and excited. He was the most. Our grandmother would not miss it off course and came along to see him receiving the star of Esperos. And not to repeat again, but we had a family gathering etc.

Κυριακή σήμερα και ήταν η μεγάλη μέρα του παππού μου. Η βράβευσή του από την ομάδα του βόλει που έπαιζε παλιά. Χαρήκαμε και συγκινηθήκαμε όλοι πολύ και πιο πολύ εκείνος. Η γιαγιά μας φυσικά δεν θα το έχανε με τίποτα αυτό και ήρθε μαζί μας να τον δει να παίρνει το αστεράκι του Εσπέρου.Να μη σας τα ξαναλέω, ξαναφάγαμε όλοι μαζί, αλλά δεν ταίριαζε κανένα σκίτσο να βάλει η γιαγιά μου.

February, 4 / 4 Φεβρουαρίου:

Today my grandmother’s friends visited her because she told them that this would be her last day at home. They drunk a lot of coffee and had great time. Then we also visited and had some of the deserts.

Σήμερα η γιαγιά μου είχε τις φίλες της που ήρθαν να της κάνουν παρέα γιατί τους είπε ότι ήταν η τελευταία μέρα που θα έμενε σπίτι. Ήπιαν φλυτζάνια καφέ και πέρασαν καλά. Μετά πήγαμε κι εμείς και φάγαμε από τα γλυκά που είχαν φέρει.

February, 5 / 5 Φεβρουαρίου:

If only my father nailed the door, could have kept my grand mother at home.

Μόνο αν κάρφωνε την πόρτα ο παππούς μου δεν θα πήγαινε η γιαγιά μου σήμερα στο μαγαζί.

February, 6 / 6 Φεβρουαρίου:

Even in that case they would have a fight.

Αλλά και αν την κάρφωνε, θα σφαζόντουσαν

February, 7 / 7 Φεβρουαρίου:

And since she was feeling so well, light as a bird, she went to the shop and started working.

Και μια και αισθανόταν τόσο καλά και ανάλαφρη σαν πουλάκι, πήγε και ξεκίνησε

February, 8 / 8 Φεβρουαρίου:

She took her scissors

Έβγαλε τα ψαλίδια της

February, 9 / 9 Φεβρουαρίου:

and her pins.

Και τις καρφίτσες της .

February, 10 / 10 Φεβρουαρίου:

When my grandfather saw her, she asked her to mend him a pair of trousers, but she told him that she is a quilter and not seamstress. I am sure that she had told it to him in the past ,amy times as well. At the end, she always does him the favour but she likes to growl.

Ο παππούς μου όταν το είδε αυτό της ζήτησε να του μαντάρει ένα παντελόνι αλλά η γιαγιά μου του είπε ότι είναι παπλωματού και όχι μανταρίστρα. Του τόχει ξαναπεί αυτό, είμαι σίγουρος ότι τόχω ξανακούσει. Στο τέλος βέβαια του το φτιάχνει, αλλά θέλει πάντα να γκρινιάζει με κάτι τέτοια.

February, 11 / 11 Φεβρουαρίου:

On our way to the school today, every traffic light was red and we arrived with a delay, just on the time that the bell was ringing.

Σήμερα στον δρόμο για το σχολείο μάς σταμάτησαν όλα τα φανάρια και αργήσαμε να φτάσουμε. Φτάσαμε ακριβώς την ώρα που χτύπαγε το κουδούνι

If you missed the previous days, you may find here the start of Prokopi’s diary

Αν έχετε χάσει τα προηγούμενα, μπορείτε να βρείτε την αρχή του ημερολογίου του Προκόπη εδώ.

11 comments

 1. Καλημέρα από τον φίλο σου τον Αργύρη που διάβασε τα καλά σου λόγια την στιγμή ακριβώς του τα χρειαζότανε… Περιμένω να δω τη συνέχεια… Φιλιά στον Προκόπη και στους υπόλοιπους…

  Liked by 1 person

 2. Τυχερός ο Προκόπης που θα το λάβει το πάπλωμα αυτό! Πάντα λεμε ότι τα παπλώματα μας εχουν μαζι ραμμένα τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας όσο τα ραβουμε. Αυτό το πάπλωμα ειναι αντιπροσωπευτικό της παραπάνω σκέψης. Γεια στα χέρια σου κορίτσι😍🙏😘 και περαστικά σου

  Like

 3. Θαυμάζω Μάνια μου το πόσο πολύ αγαπάς αυτό που κάνεις για αυτό και είναι τόσο όμορφο!

  Like

 4. Τόόοοσο ωραία ιστορία!!! Δεν είσαι μόνο τέλεια παπλωματού αλλά κ μια αληθινή παραμυθού!!! Εύγε για άλλη μια φορά!

  Like

 5. Τόόοοσο ωραία ιστορία!!! Δεν είσαι μόνο τέλεια παπλωματού αλλά κ μια αληθινή παραμυθού!!! Εύγε για ςλλη μια φορά!

  Like

 6. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ ΜΑΝΙΑ…..ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΠΙΛΥ ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΙΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΑΛΛΑ Κ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΠΑΡΑΜΥΘΙ…ΜΠΡΑΒΟ ΟΜΟΡΦΗ🙂🙂🌹🌹❤

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s